diumenge, 15 d’octubre del 2023

NOVES VISIONS SOBRE L’OBRA DE V.A. ESTELLÉS I J.F.MIRA

 


VICENT SALVADOR I ADOLF PIQUER (Eds.) (2022). Lletres valencianes contemporànies. Benicarló. Onada edicions.

Aquest llibre recull una sèrie d’articles sobre dos de les figures claus de les lletres valencianes en llengua catalana, V.A. Estellés i J.F. Mira. El volum ha estat coordinat pels professors de la Universitat Jaume I, Vicent Salvador i Adolf Piquer.

El primer article signat pel professor Vicent Salvador, Espacialitat i identitat col·lectiva en la poesia d’Estellés, és un estudi sobre la importància que té l’espai en la poesia del poeta de Burjassot. L’article es centra sobretot en el Mural del País Valencià, que suposa una contribució d’Estellés a la configuració d’una identitat valenciana/catalana en l’època contemporània.

El segon article porta per títol Els perfils de la mort, escrit pel professor Vicent Salvador en col·laboració amb la professora Irene – Mira Navarro de la Universitat d’Alacant. Estudia el tema de la mort en la poesia del poeta.

L’article següent, La dona desitjada: Retrats femenins en la poesia estellesiana, està escrit pel professor Vicent Salvador. Es centra en l’estudi de la tipologia de dones que susciten el desig del jo poètic, la seua mateixa esposa (Isabel), la prostituta atractiva (la Cordovesa del raval), i la joveneta que suscita el desig i la malenconia en l’home madur (Jackeley), i es presenta una visió molt més rica i variada dels que els tòpics han presentat massa vegades.

Vicent Salvador és també l’autor del quart article titulat Un poeta nerudià, on s’estudia la influència del poeta Pablo Neruda i les semblances i diferències entre el Canto general del poeta xilè i el Mural del País Valencià.

El cinquè article sobre Estellés el signen conjuntament el professor Vicent Salvador i la professora Aina Monferrer de la Universitat de València i es titula Els adverbis en –ment com a recurs estilístic, on s’analitza com el poeta ha sabut i volgut aprofitar els adverbis en –ment amb molta oportunitat i de manera poèticament eficaç.

La segona part del llibre està dedicada a l’obra de Joan Francesc Mira. El primer article està escrit pel professor Adolf Piquer Vidal i porta per títol Propostes d’exploració per a la narrativa de Joan Francesc Mira, on s’intenta fer un balanç de les seues aportacions més significatives a la literatura del nostre país, i establir les bases per abordar un estudi encara pendent de la seua narrativa.

El següent article el signa el professor Vicent Salvador i es titula Història, ficció i discurs literari: A propòsit d’uns relats de J.F.Mira. Es centra en l’estudi d’una obra aparentment menor de l’autor, el llibre de relats Quatre qüestions d’amor. En aquesta obra conclou V. Salvador, que malgrat el caràcter innegablement literari, els seus lligams amb la historiografia i amb la història social de la llengua, de la cultura i de les mentalitats és poc discutible.

L’article que porta per títol Genealogia de l’assaig periodístic català: L’articulisme de Joan F. Mira, està escrit per Sergi Serra – Adsuara de la Universitat Jaume I. És un estudi de les característiques de l’articulisme de Mira i estableix una comparativa amb altres predecessors com ara Josep Carner, Josep Mª de Sagarra, Gaziel i Joan Fuster. Conclou que Mira té una certa continuïtat estètica amb ells, sobretot amb els dos últims.

El darrer capítol del llibre Mira sobre Mira: L’autocitació com a memòria, escrit per Daniel P. Grau de la Universitat Jaume I, estudia el reaprofitament textual dels seus llibres anteriors en els dos volums de memòries.

El llibre acaba amb un epíleg escrit pel professor Lluís Meseguer, que fa una contextualització de les figures d’Estellés i Mira en l’àmbit de la literatura catalana al País Valencià i afegeix unes aportacions molt suggerents sobre els dos autors.

Josep Manuel San Abdón